Przedsiębiorstwo Przyszłości
Przedsiębiorstwo Przyszłości
 • Trwa VI edycja Konkursu

  Zapraszamy do tegorocznej (2019) edycji
  konkursu o Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
 • Promujemy
  liderów zarządzania!


  Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to znak rozpoznawczy najlepszych polskich firm
 • Zdjęcia z Gali 2018

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych firm na temat Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Komisja Konkursowa

Prof. dr hab. Dariusz Rott (przewodniczący) - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 1 października 2014 roku profesor wizytujący w Collegium Civitas w Warszawie, od stycznia 2015 roku dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert zewnętrzny programu Foresight “Polska 2020”. Do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W przeszłości pełnił funkcję prorektora Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Menadżer nauki specjalizujący się w doradztwie z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym i ścieżką kariery naukowej.
 


Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - politolog i komunikolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (zarządzanie publiczne, zarządzanie jakością, marketing, problemy współczesnej edukacji). Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Od 2014 r. kierownik Centrum Badań Problemów Jakości przy Wyższej Szkole Humanitas. W latach 2004-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. W latach 2012-2016 był Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu dziennikarstwa, marketingu i komunikacji społecznej. W październiku 2019 roku Rada Miejska w Sosnowcu wybrała go na funkcję sędziego społecznego – ławnika Sądu Okręgowego w Katowicach. Orzeka w wydziale karnym. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”,  którego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwościAutor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W latach 2009-2010 redaktor naczelny półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej”.  Laureat Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie) oraz Stypendium Województwa Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.


Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek komisji ekspertów w Business Centre Club oraz ekspert w gliwickim Parku Naukowo - Technologicznym. Stypendysta programu Marie-Curie Komisji Europejskiej, wyróżniony statusem Honorary Research Fellow w University of Manchester. Współzałożyciel Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Od roku 2011 członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Industrial Marketing Management, które znajduje się na Liście Filadelfijskiej.
 


Dr Anna Syrek-Kosowska – psycholog biznesu, wykładowca i prelegent w wielu uczelniach polskich i zagranicznych, współtwórca i superwizor Professional Coaching Academy, honorowy vice-president The International Society for Coaching Psychology przy Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym, Certyfikowany Coach International Coaching Community, współzałożycielka Izby Coachingu (pierwszej w Polsce organizacji, której celem jest wprowadzenie standaryzacji usług coachingowych), członek Rady Programowej elitarnego wydawnictwa „Coaching Psychology International”.
 


Prof. dr hab. Zbigniew Widera – prezes Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Międzynarodowego Studium Menadżerskiego, wykładowca Instytutu Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Specjalista w zakresie zarządzania organizacją, marketingu i zarządzania innowacjami. Menadżer, wykładowca akademicki, działacz społeczny i gospodarczy, były prezes Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

 

Dr Katarzyna Kołakowska - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, absolwentka University of Oxford (Lincoln College) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkini stałej Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL. Laureatka Copernicus Prize 2011. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspertka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Partner strategiczny
Partner honorowy
Patronat medialny